Næringsbygningar

Næringsseksjonane er til leige. Kvar seksjon er 36 kvm. Fleire seksjonar kan slåast saman til eit større lokale. Seksjonane er uireidd, men er klargjort for vatn, kloakk, vatnbåren varme, straum og fibernett.

For meir informasjon eller befaring kontakt: post@tingvatn.no eller telefon: 408 78 476