Skulestove, løe og høyløe

Er ein del av Bygdemuseet. For meir informasjon ta kontakt med turistkontoret.